Ruch drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

Ruch drogowy

Ruch drogowy

Data publikacji 21.09.2020

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Zgorzelcu

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego, 59-900 Zgorzelec
tel: 47 87 322 86 lub 47 87 322 89

 

Policjanci zgorzeleckiej drogówki apelują do rodziców, opiekunów, nauczycieli, osób odpowiedzialnych za organizowanie wycieczek autokarowych, aby przed wyjazdem informować o miejscu i czasie wyjazdu autokaru, celem skontrolowania stanu technicznego, stanu trzeźwości kierującego oraz wymaganych dokumentów.

Zgłoszeń takich można dokonywać: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu,

tel. 47 87 322 86 lub 47 87 322 89.

Powrót na górę strony