Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZGORZELCU

Data publikacji 23.09.2020

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w ZGORZELCU

obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.

I. Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji;

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zwany dalej „I Zastępcą”;

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji zwany dalej „Zastępcą Komendanta”.


II. Wydział Kryminalny

Referat do spraw Odzyskiwania Mienia – grupa „NYSA”

b) Zespół do walki z Przestępczością Przeciwko Zdrowiu i Życiu oraz Przestępczością Narkotykową

Zespół do walki z Przestępczością Samochodową

Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

III. Wydział Dochodzeniowo – Śledczy
a) Zespół Techniki Kryminalistycznej

IV. Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

V. Wydział Prewencji
a) Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne

b) Rewir Dzielnicowych
c) Zespół Dyżurnych
d) Zespół Prewencji Kryminalnej
e) Zespół do spraw Wykroczeń
f) Zespół - Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych

VI. Wydział Ruchu Drogowego

VII. Wydział Wspomagający
a) Zespół Łączności i Informatyki
b) Zespół do spraw Finansów, Zaopatrzenia i Transportu
c) Zespół Prezydialny

VIII. Zespół Kadr i Szkolenia

IX. Zespół Kontroli

X. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Kancelaria Tajna

XI. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych

XII. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

XIII. Posterunek Policji w Zawidowie
a) Zespół do spraw Prewencji

XIV. Komisariat Policji w Bogatyni
a) Referat Kryminalny
- Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy
- Zespół Dochodzeniowo – Śledczy
b) Referat Prewencji
- Zespół do spraw Wykroczeń
c) Rewir Dzielnicowych

d) Zespół Wspomagający

XV. Komisariat Policji w Pieńsku
a) Referat Kryminalny
b) Ogniwo do spraw Prewencji

- Zespół Patrolowo – Interwencyjny

- Zespół Przewodników Psów Służbowych

- Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wykroczeń

c) Rewir Dzielnicowych

d) Zespół Wspomagający

e) Posterunek Policji w Węglińcu

 

Powrót na górę strony