Praca na stanowiskach cywilnych

PRACA NA STANOWISKACH CYWILNYCH

Data publikacji 24.09.2020

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne.

Zespół Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu realizuje zadania w zakresie polityki kadrowej Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu przez:

  • Prowadzenie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
  • Prowadzenie naboru pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi.

Informacje o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej znajdą Państwo:

Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce nabory. Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

Więcej informacji w zakresie naboru na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu można uzyskać pod numerami telefonów:

47 87 323 14

47 87 323 06

Przepisy prawne:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

ustawa z dnia 21listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. 2018 poz. 807 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzedach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r. poz. 134 z zm.)

Powrót na górę strony